Extinderea activităților în cadrul societății
SC EUROCERT BUCOVINA SRL

SC Construcții Montaj AG SRL a demarat in data de 24.12.2021  implementarea proiectului cu titlul: Extinderea activității în cadrul societății SC Eurocert Bucovina SRL, cod MySmis 147937, proiect finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operaţional Regional 2014-2020Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, si organismul intermediar pentru implementarea acestui program în Regiunea Nord-Est – Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Locația de implementare a proiectului este punctul de lucru al solicitantului din localitatea Frasin, Oraș Frasin, Nr. 853, Județ Suceava.

Obiectivul general al proiectului consta în creșterea competitivității economice pe plan local si regional a S.C. Construcții Montaj AG S.R.L. prin extinderea activității de producție, prin îmbunătățirea bazei materiale și prin dezvoltarea personalului acesteia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Cresterea

cu 100% a capacității de producție de beton actuala

Creșterea

numărului mediu de angajați prin crearea a 3 noi locuri de munca

Cresterea

cotei de piața 

Dotarea

laboratorului de testare și analize pentru beton cu 3 tipuri de echipamente

Achiziția

de noi utilaje, performante cu consum redus de combustibil și ulei

Rezultatele proiectului:

1.Extinderea activitatii aferenta caen 2363 fabricare betonului prin dublarea capacitatii de productie actuale

2.Achizitionarea de noi utilaje si echipamente astfel: statie de betoane mobila buc 1,00; auto-pompa beton buc 1,00; Instalatie de spalare/reciclare a betonului buc 1,00; incarcator frontal buc 1,00; autopompa malaxor cu pompa pt beton buc 1,00; Modul container buc 1,00; container depozitare buc 1,00; autobetoniera buc 6,00; sclerometru digital buc 1,00; camera climatica buc 2,00; umidometru agregate buc 3,00; generator curent electric buc 1,00; curatitor cu apa sub presiune buc 1,00; stalpi fotovoltaici autonomi buc 8.

 

Impactul investitiei la nivelul județului Suceava: crearea a 3 noi locuri de munca, cu norma intreaga, ce va deservi activitatii aferente codului 2363-Fabricarea betonului.

Valoarea totala a proiectului

Este de 14.047.218,68 lei, din care asistența nerambursabilă este de 7.342.360,65 lei.

Data începerii proiectului este 24.12.2021, iar data finalizării implementării este 15.11.2023

Pentru  informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru mai multe informații despre POR 2014-2020 accesați www.inforegio.ro sau www.inforegionordest.ro

Call Now Button