Carieră de piatră

Cariera de piatra

Arocamente aparari mal 50 - 250 kg
Piatra concasata pentru fundații drumuri 0 - 63 mm, 40 - 100mm
Piatra gabioane 5 - 40 kg

Piatra rezultată din roca magmatică– diorit, conform rezultatelor determinărilor, roca se încadrează în clasa A, și îndeplinește condițiile de admisibilitate stabilite în standardele de referință.

Call Now Button